Aby otrzymać bezgotówkowo samochód przygotuj następujące dokumenty:

    • kopię własnego dowodu osobistego i prawa jazdy (obustronne)
    • kopie dowodu rejestracyjnego uszkodzonego pojazdu lub pokwitowania Policji wydanego po zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego uszkodzonego pojazdu
        • Na kopii dowodu musi widnieć wyraźnie właściciel pojazdu.
        • Nie obsługujemy OC sprawcy jeśli właścicielem w dowodznie nie jest osoba wynajmująca (z wyjątkiem aut w leasingu)
        • Nie akceptujemy wynajmu z OC sprawcy jeśli potwierdzeniem własności pojazdu jest umowa kupna/sprzedaży lub/i faktura bez wpisu w dowodzie rejestracyjnym.
    • dane osobowe sprawcy kolizji (imię i nazwisko), dane jego pojazdu (marka, model) oraz numer polisy OC (ew. właściciel pojazdu jeśli inny niż sprawca)
    • dane dotyczące zgłoszonej szkody komunikacyjnej (numer sprawy, towarzystwo ubezpieczeń)
    • kopie oświadczenia sprawcy kolizji lub wypadku komunikacyjnego lub dokumentu wystawionego przez Policje

Kaucja zwrotna przy wynajmie bezgotówkowym z OC sprawcy wynosi 50zł (blokada środków na karcie płatniczej, karta musi być wystawiona imiennie na wynajmującego)

Dokumenty należy wysłać na adres biuro@fleetcorp.pl

W przypadku otrzymania kompletu dokumentów zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji danych, następnie skontaktujemy się z Państwem w celu ustalenia godziny, miejsca dostarczenia pojazdu zastępczego.